02.09.21

Tämä sinun pitää tietää toimistosta vuonna 2022

 

Koronavirus on pakottanut yhteiskunnan suuren muutoksen äärelle. Työelämän uudet, monimuotoiset toimintatavat ovat osa niitä seurauksia, jotka jäävät pysyväksi osaksi uutta arkeamme.

Viime vuodet ovat antaneet toimistoille aivan uudenlaisen merkityksen. Vaikka etätyöskentely ja Teams-palaverit ovat tulleet jäädäkseen, niin fyysisellä toimistolla on jatkossa edelleenkin paikkansa. Pandemian aikaansaama sosiaalinen patoutuminen nostattaa toimiston merkitystä vuorovaikutuksen ja verkottumisen puskurina. Tulevaisuudessa toimistot ovat kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat innovatiiviset tilakokonaisuudet yksilöllisiin organisaation tarpeisiin.

 

Toimistolta halutaan yhteisöllisyyttä ja työympäristöltä kodinomaisuutta.

Toimitilavälittäjä Niklas Forsell näkee toimiston kilpailevan tulevaisuudessa kodin kanssa:

 

”Etätyö kotisohvalla mielletään niin hyväksi kuin haastavaksikin työskentelytavaksi. Kotoa löytyy tietynlaista mukavuutta ja vapautta, mutta kodin häiriötekijät ja puutteet korostavat toimistojen vahvuuksia. Toimistot tulisi jatkossa suunnitella heijastamaan kodin viihtyvyyttä, mutta samalla varmistaen monipuoliset tilaratkaisut ja teknologiat tukemaan tehokasta työskentelyä.”

 

Toimiston suunnittelulla voidaan osaltaan vaikuttaa myös ihmisten käyttäytymiseen: Kannustavatko tilat seurusteluun ja yhteistyöhön? Tarjoavatko tilat tarpeeksi hiljaisia tiloja puheluille tai palavereille? Ovatko yhteiset tilat virikkeellisiä ja houkuttelevia?

 

Toimiston valinta on yritykselle aina suuri päätös ja jatkossa tällä on vielä suurempi merkitys.
Päättäjien tärkeänä tehtävänä on nyt tunnistaa työyhteisölle sopivat työskentelytavat ja mukauttaa toimistot vastaamaan yksilöiden tarpeita. Oikeanlaisella toimistolla saadaan tuotua esille niin työyhteisön vahvuuksia kuin myös tuettua yrityskulttuurin kehittämistä. Erilaisiin työnteon tarpeisiin löytyviä tilaratkaisuja on hyvä kartoittaa alan asiantuntijan kanssa, joka kokemuksellaan osaa ohjata kohti haluttuja tavoitteita.

 

Uniikit ja erilaiset toimitilat, strateginen sijainti ja joustavuus ovat trendisanoja – joten toimi nopeasti, sillä parhaat viedään päältä.

 

Lataa PDF: CW blogi v1

 

Etkö löydä etsimääsi?

Ota yhteyttä meidän asiantuntijaan.