24.08.22

Varastointihaasteeseen ratkaisu ja tilaa kasvulle

 

Varastoja määrittää usein tiukat kriteerit, kuten sijainti, tilan korkeus ja lastauslaitureiden määrä. Tämän lisäksi yritystä kiinnostaa tilan talous- ja ympäristönäkökulma.

Varastoa etsiessä yritys kohtaa tyypillisen haasteen, kun tiloja suodattamalla löytyykin aina vain vähemmän vaihtoehtoja. Etsimistä vaikeuttaa varastomarkkinan matala profiili verkkopalveluissa ja mainonnassa sekä tiukat kriteerit, jotka sopivan tilan tulisi täyttää. Julkinen tarjonta onkin usein epätäydellinen ja todellisuudesta poikkeava. Myös tilojen kysyntä kasvaa muun muassa verkko-ostamisen kasvun myötä, mikä osaltaan kiristää kilpailua hyvien tilojen välillä. Parhaista varastotiloista tavataan neuvotella jo ennen tilan vapautumista markkinoille, mikä korostaa suhteiden merkitystä tilan löytymisen edellytyksenä.

Varastojen kasvavaan kysyntään on vastattu uusilla varastotilahankkeilla, jotka kiinnostavat yrityksiä näiden tuodessa ominaisuuksia, joilla on suora vaikutus yrityksen sekä taloudellisiin että ekologisiin tavoitteisiin. Tilojen tekniset parannukset, kuten ledivalaistus ja maalämpö sekä näistä kumpuavat mahdollisuudet kasvattavat osaltaan muuttoliikettä vanhoista tiloista uudempiin. Varastojen keskittäminen on myös näyttäytynyt tärkeänä kehityssuuntana monelle yritykselle. Keskittämisellä pyritään tehokkuuteen ja kustannussäästöihin, mitä suuremmalla tilaratkaisulla tavoitellaan useamman pienemmän tilan sijaan. Liian pienet ja useat varastoratkaisut saattavatkin rajoittaa yrityksen mahdollisuuksia kasvaa samalla syöden prosessien tehokkuutta.

IP Agency Oy :lle uusi varasto oli strateginen päätös

IP Agency Oy:n varastointihaaste oli tarpeeksi suuren tilan löytäminen oikealta sijainnilta, jonne useampi jo olemassa oleva varasto voidaan keskittää. Tärkeää IP Agency Oy:lle oli myös muutolle sopivan aikataulun kunnioittaminen. Kysyimme IP Agency Oy:n päättäjiltä minkä neuvon he antaisivat muille varastotilaa etsiville yrityksille. ”Varastotilaa etsivän on tärkeä kartoittaa kaikki vaihtoehdot sekä miettiä mitä lisäarvoa varastolla voidaan saavuttaa. Tilanvälittäjältä saa helposti parhaat vinkit sekä varmuuden vuokrausprosessin sujuvuudesta.”

Varastojen tarjontaan pureutuminen välittäjän kanssa kannattaa

Cushman & Wakefield työskentelee rajapinnassa kiinteistönomistajien ja tilanhakijoiden kanssa, mikä mahdollistaa ajankohtaisen käsityksen toimitilamarkkinasta ja ensikäden tiedon tilatarjonnasta. Toimistojen lisäksi varastoja välittävä Sakari Parkkinen täsmentää, että varaston vuokraaminen vaatii usein ongelmanratkaisutaitoja ja välitöntä suhdetta kiinteistönomistajaan. Tilaa etsivän on tärkeä kartoittaa olemassa olevat vaihtoehdot ja miettiä mitä lisäarvoa tilalla voidaan saavuttaa.

IP Agency Oy on urheilu- ja vapaa-ajantuotteisiin erikoistunut verkkokauppayritys. Lue lisää : www.hobbybox.fi ja  www.ip-agency.fi)

 

Oletko etsimässä yritykselle uutta toimitilaa? Ota yhteyttä, niin kartoitamme sopivat tilat puolestasi!

Info@cushwake.fi / 010 836 8400

 

Etkö löydä etsimääsi?

Ota yhteyttä meidän asiantuntijaan.